Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản
   facebook    RSS    sitemap

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN  >  TIN BỆNH VIỆN C
Đăng vào Thứ hai, ngày 20/11/2023
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thông báo mời chào giá cung cấp đồ vải
Bệnh viện C có kế hoạch mua sắm các mặt hàng đồ vải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện C năm 2024. Bệnh viện C kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia báo giá.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Bệnh viện C có kế hoạch mua sắm các mặt hàng đồ vải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện C năm 2024 (Có phụ lục kèm theo). Bệnh viện C kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia báo giá.

- Thời gian tham gia chào giá: Từ 15h00 ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến 15h00 ngày 24 tháng 11 năm 2023.

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

Với nội dung như trên, Bệnh viện C Thái Nguyên xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

/Files/Mời_chào_giá_đồ_vải.pdf

Phòng Vật tư - TTB y tế
XEM THÊM
Thông báo mời chào giá mua sắm vật tư hóa chất bổ xung năm 2023 (07/12/2023)
Thông báo mời chào giá sửa thiết bị y tế (07/12/2023)
BỆNH VIỆN C THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (19/01/2024)
Thông báo mời chào giá xử lý rác thải y tế (20/11/2023)
Thông báo mời chào giá dụng cụ can thiệp tim mạch năm 2024 (14/11/2023)
Thông báo mời chào giá thiết bị ngày 26.10.2023 (26/10/2023)
VIDEO MỚI Truy cập hôm nay 438
Hôm qua 218
Tuần này 926
Tuần trước 2397
Tháng này 8754
Tháng trước 58626
Tổng lượt truy cập 633830
Đang truy cập 1

Lên đầu trang