Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản
   facebook    RSS    sitemap

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN  >  TIN BỆNH VIỆN C
Đăng vào Thứ hai, ngày 20/11/2023
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thông báo mời chào giá xử lý rác thải y tế
Bệnh viện C có kế hoạch thuê cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện C năm 2024. Bệnh viện C Thái Nguyên kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia báo giá.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

Kính gửi: Quý khách hàng


Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Bệnh viện C có kế hoạch thuê cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện C năm 2024 (Có phụ lục kèm theo)

Bệnh viện C Thái Nguyên kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia báo giá.

- Thời gian tham gia chào giá: Từ 15h00 ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến 15h00 ngày 24 tháng 11 năm 2023.

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện C – Phường Phố Cò – TP Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện C – Phường Phố Cò – TP Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

Với nội dung như trên, Bệnh viện C xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

/Files/chào_giá_rác_y_tế.pdf

Phòng Vật tư - TTB y tế
XEM THÊM
Thông báo mời chào giá cung cấp đồ vải (20/11/2023)
Thông báo mời chào giá dụng cụ can thiệp tim mạch năm 2024 (14/11/2023)
Thông báo mời chào giá thiết bị ngày 26.10.2023 (26/10/2023)
Thông báo mời chào giá thiết bị phòng theo yêu cầu (25/10/2023)
VIDEO MỚI Truy cập hôm nay 225
Hôm qua 329
Tuần này 554
Tuần trước 0
Tháng này 554
Tháng trước 11635
Tổng lượt truy cập 508095
Đang truy cập 16

Lên đầu trang