Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản
   facebook    RSS    sitemap

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN  >  TIN BỆNH VIỆN C
Đăng vào Thứ tư, ngày 25/10/2023
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thông báo mời chào giá thiết bị phòng theo yêu cầu
Bệnh viện C có kế hoạch mua sắm hàng hóa phục vụ triển khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện C

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Bệnh viện C có kế hoạch mua sắm hàng hóa phục vụ triển khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện C.(Có phụ lục kèm theo)

Bệnh viện C kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia báo giá.

- Thời gian tham gia chào giá: Từ 15h00 ngày 24 tháng 10 năm 2023 đến 15h00 ngày 27 tháng 10 năm 2023.

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – T. Thái Nguyên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện C– P. Phố Cò – TP. Sông Công – T. Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

Với nội dung như trên, Bệnh viện C xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.


/Files/mời_chào_giá_thiết_bị_37_phòng_theo_yêu_cầu.pdf

Phòng Hành chính quản trị
XEM THÊM
Thông báo mời chào giá thiết bị ngày 26.10.2023 (26/10/2023)
Thông báo mời chào giá dụng cụ can thiệp tim mạch năm 2024 (14/11/2023)
Thông báo mời chào giá xử lý rác thải y tế (20/11/2023)
Thông báo công khai giá dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện C Thái Nguyên (25/10/2023)
Thông báo mời chào giá thiết bị phục vụ KCB theo yêu cầu (24/10/2023)
Thông báo chào giá giường bệnh nhân (18/10/2023)
VIDEO MỚI Truy cập hôm nay 300
Hôm qua 329
Tuần này 629
Tuần trước 0
Tháng này 629
Tháng trước 11635
Tổng lượt truy cập 508170
Đang truy cập 9

Lên đầu trang