Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản
   facebook    RSS    sitemap

 TRANG CHỦ   >  PHÒNG BAN CHỨC NĂNG  >  PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
Đăng vào Thứ sáu, ngày 12/05/2023
FaceBook Google Twitter | In bài viết
I. Tên phòng: Phòng chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng bệnh viện

II. Thông tin liên lạc:

Điện thoại: 02083.862.909

Email: chidaotuyenbvc@gmail.com

III. Tổ chức nhân sự

1. Phó trưởng phòng:

- DS: Nguyễn Thu Phương

- Điện thoại: 0983.703.457

- Email: phuongthunguyen1975@gmail.com


IV. Sơ lược quá trình phát triển

Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng Bệnh viện được thành lập ngày 15 tháng 07 năm 2015 theo Quyết định số 1361 /QĐ-SYT của Sở y tế Thái Nguyên.

V. Chức năng nhiệm vụ

4.1 Chức năng đào tạo và chỉ đạo tuyến

Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, điều phối, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung mọi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ viên chức; chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới; chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới, cử cán bộ đi luân phiên; thông tin - truyền thông - giáo dục sức khỏe và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

Là đầu mối trao đổi, hợp tác, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, chỉ đạo tuyến và thông tin - truyền thông - giáo dục sức khỏe với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện.

Phối hợp với các khoa phòng của Bệnh viện và các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học.

Tổ chức, điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo, tư vấn, cung cấp và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện.

Quản lý mọi đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ đến học, thực tập tại Bệnh viện.

Triển khai các hoạt động quản lý chất lượng đào tạo.

            Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế

Tổ chức, điều phối và quản lý công tác đào tạo/chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho tuyến dưới thông qua các Đề án, Dự án của Chính phủ cũng như Bộ Y tế.

4.2  Chức năng quản lý chất lượng

Tham mưu, giúp việc cho Giám Đốc Bệnh Viện và Hội Đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám Đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bao gồm:

1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

 2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ trong việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng, trung tâm.

3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan.

5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện

6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do bộ y tế ban hành hoặc thừa nhận.

8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

9. Xây dựng và triển khai chương trình an toàn người bệnh. 

VI. Một số hình ảnh hoạt động của Phòng

Ban biên tập
VIDEO MỚI Truy cập hôm nay 48
Hôm qua 269
Tuần này 830
Tuần trước 2477
Tháng này 53822
Tháng trước 8602
Tổng lượt truy cập 620272
Đang truy cập 3

Lên đầu trang